Uvodna stran>Programski odbor>mag. Ale�� Popovi��  
Novice
Program konference
Galerija
Sodelujoča podjetja
Sporočila za javnost
Nagrajeni avtorji
Izbor IKT projekta 09
Teme konference
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Lokacija
Obveščajte me
Kontakti
SD INFORMATIKA
Pogled nazaj:
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

mag. Aleš Popovič

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Aleš Popovič je asistent s področja poslovne informatike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Sodeluje pri več predmetih dodiplomskega in podiplomskega študija, zlasti s področja managementa poslovnih procesov ter managementa in uporabe informacij za podporo poslovnemu odločanju. Poglavitna področja njegovega raziskovalnega dela so poslovna inteligenca ter management informacij in poslovnih procesov. Je avtor ali soavtor številnih člankov v domačih in tujih znanstvenih ter strokovnih revijah. Sodeloval je na več aplikativnih projektih s področja modeliranja, analize, prenove in informatizacije poslovnih procesov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Snaga, Mobitel) ter uvajanja koncepta poslovne inteligence (Snaga).Pokrovitelji
TERA
GIGA
Predavanje
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2009 Neolab, razvoj informacijskih rešitev