Uvodna stran>SD INFORMATIKA  
Novice
Program konference
Galerija
Sodelujoča podjetja
Sporočila za javnost
Nagrajeni avtorji
Izbor IKT projekta 09
Teme konference
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Lokacija
Obveščajte me
Kontakti
SD INFORMATIKA
Pogled nazaj:
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Slovensko društvo INFORMATIKA

Slovensko društvo INFORMATIKA je bilo ustanovljeno leta 1976 z namenom, da povezuje informatike, uporabnike in vsa okolja, kjer se odvija raziskovalno in razvojno delo v računalništvu in informatiki, ter skrbi za razširjanje zavesti o nujnosti uporabe informacijske tehnologije, pospešuje pa naj tudi poslovne ter uporabniške vidike in potenciale informatike. SDI je včlanjen v regionalne (IT STAR od 2001, kjer je SDI soustanovitelj), evropske (CEPIS od leta 1998) in svetovne (IFIP od leta 1998, IFORS in EURO od leta 2008) asociacije društev informatikov, kjer je viden in aktiven, njegovi člani pa so aktivni v upravljavskih in delovnih telesih teh asociacij. SDI je nosilec licence ECDL v republiki Sloveniji od leta 2000. Vloga društva je posebej opazna v naslednjih vidikih njegovega delovanja:

  • izdajanje znanstvene in strokovne periodike (Informatica in Uporabna informatika) ter zbornikov s posvetovanj;
  • organizacija  nacionalnih in mednarodnih znanstvenih sestankov in strokovnih srečanj (Dnevi slovenske informatike, mednarodni znanstveni simpozij s področja operacijskih raziskav, znanstveni sestanki IFIP);
  • zastopanje slovenskega računalništva in informatike v mednarodnih strokovnih/znanstvenih združenjih (svetovne federacije IFIP in IFORS, evropski organizacij EURO in CEPIS, regionalno telo Information Technology Standing Regional Committee (IT STAR);
  • delovanje specializiranih sekcij in delovnih skupin v okviru društva (operacijske raziskave, strokovna terminologija, informacijski sistemi, zgodovina, seniorji, ECDL);
  • vzdrževanje spletne strani www.drustvo-informatika.si s servisi za potrebe strokovnega in raziskovalnega delovanja, npr. spletni slovar informatike Islovar);
  • vključevanje študentov in mladih raziskovalcev v aktivnosti društva;
  • program European Computer Driving License (ECDL), namenjen pridobivanju veščin uporabnikov za delo na informatiziranem delovnem mestu.

Vabimo vas, da se nam pridružite.

Več informacij na www.drustvo-informatika.siPokrovitelji
TERA
GIGA
Predavanje
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2009 Neolab, razvoj informacijskih rešitev