Uvodna stran>Programski odbor>dr. Lidija Zadnik Stirn  
Novice
Program konference
Galerija
Sodelujoča podjetja
Sporočila za javnost
Nagrajeni avtorji
Izbor IKT projekta 09
Teme konference
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Lokacija
Obveščajte me
Kontakti
SD INFORMATIKA
Pogled nazaj:
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

dr. Lidija Zadnik Stirn

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Dr. Lidija Zadnik Stirn je redna profesorica za področje operacijskih raziskav na Univerzi v Ljubljani. Njeno znanstveno-raziskovalno delo je usmerjeno predvsem na področje metod optimiranja, ki so praktično uporabne v gozdarstvu, lesarstvu, agronomiji. Sodelovala je v raznih interdisciplinarnih raziskavah in bila vodja več temeljnih in aplikativnih projektov. Od leta 2001 je koordinatorka mednarodnega projekta MEDMONT v okviru 5. EU okvirnega programa. Aktivno je sodelovala z več kot 60 referati ali vabljenimi predavanji na mednarodnih kongresih iz operacijskih raziskav in uporabe metod optimiranja v gozdarstvu in kmetijstvu, ter bila organizatorka mednarodnih konferenc iz operacijskih raziskav, na številnih konferencah je bila vodja sekcije in članica organizacijskih odborov. Za slednje je leta 2003 prejela tudi priznanje SDI. Njena bibliografija obsega preko 150 bibliografskih enot, večina objavljenih v tujini. Opravila je recenzije več člankov (med pomembnejše sodijo članki v revijah Forest Science in Journal of optimization), knjig in raziskovalnih projektov. Aktivno dela v mednarodnih in slovenskih društvih s področja operacijskih raziskav. Od leta 1997 je predsednica Slovenske sekcije za operacijske raziskave, od leta 2002 pa podpredsednica SDI.Pokrovitelji
TERA
GIGA
Predavanje
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2009 Neolab, razvoj informacijskih rešitev