Uvodna stran>Programski svet>Niko Schlamberger  
Novice
Program konference
Galerija
Sodelujoča podjetja
Sporočila za javnost
Nagrajeni avtorji
Izbor IKT projekta 09
Teme konference
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Lokacija
Obveščajte me
Kontakti
SD INFORMATIKA
Pogled nazaj:
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Niko Schlamberger

Statistični urad Republike Slovenije

Po diplomi na fakulteti za strojništvo je krajši čas delal v industriji, večino svoje poklicne poti pa deluje na področju informatike in računalništva. Delovne izkušnje obsegajo programiranje, sistemsko analizo in razvijanje računalniških rešitev, predavanja, izvajanje usposabljanja na področju informatike, svetovanje, vodenje projektov, vodenje in upravljanje ter mednarodno sodelovanje. V sedemdesetih letih je bil honorarni predavatelj predmeta Uvod v programiranje na tedanji Višji upravni šoli v Ljubljani, za katerega je napisal učbenik (skripta). V državi in na mednarodnih konferencah v tujini je objavil je preko 40 strokovnih člankov s področja informatike, organizacije in upravljanja, uredil in souredil je več strokovnih publikacij s področja registrov in klasifikacij. Je član uredniškega odbora strokovne revije Uporabna informatika, ki jo izdaja Slovensko društvo INFORMATIKA, in Information Technologies and Control, ki jo izdaja bolgarsko društvo za avtomatiko in informatiko UAI. Sodeluje v vsebinskem in izvedbenem delu nacionalnih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanj. L. 1997 je bil izvoljen za predsednika Slovenskega društva INFORMATIKA, kjer je bil ponovno izvoljen za predsednika decembra l. 2002. L. 2001 je bil izvoljen za člana izvršnega odbora mednarodnega združenja za obdelavo podatkov (International Federation for Information Processing), kjer je bil avgusta 2003 izvoljen za podpredsednika. Sodeloval je pri ustanovitvi Evropskega foruma za poslovne registre, ki deluje od l. 1999, in l. 2001 pri ustanovitvi regionalnega telesa za informatiko IT STAR (Information Technology Sanding Regional Committee), ki združuje 13 društev informatikov centralne in vzhodnoevropske regije. L. 2004 je bil izvoljen za sekretarja evropskega združenja društev za informatiko Council of European Professional Informatics Societies.Pokrovitelji
TERA
GIGA
Predavanje
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2009 Neolab, razvoj informacijskih rešitev