Uvodna stran>Teme konference>(OR)  
Novice
Program konference
Galerija
Sodelujoča podjetja
Sporočila za javnost
Nagrajeni avtorji
Izbor IKT projekta 09
Teme konference
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Lokacija
Obveščajte me
Kontakti
SD INFORMATIKA
Pogled nazaj:
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Sistemi in metode operacijskih raziskav za podporo odločanju (OR)


Vodi: dr. Lidija Zadnik Stirn  

Strateško, taktično kot tudi operativno odločanje pomeni reševanje odločitvenih problemov, ko izbiramo ali rangiramo tiste strategije problema, s katerimi dosežemo zastavljene cilje optimalno. Podpora takemu odločanju so tudi sistemi, modeli in metode s področja operacijskih raziskav. Operacijske raziskave se torej ukvarjajo z modeliranjem determinističnih in verjetnostnih sistemov, analizi njihovih značilnosti in iskanju optimalnih rešitev s pomočjo metod optimiranja. Tipične tovrstne metode/modeli so:

 • linearno in nelinearno programiranje,
 • dinamično programiranje,
 • večkriterialno programiranje,
 • stohastično modeliranje,
 • mrežni optimizacijski modeli,
 • kombinatorična optimizacija,
 • odločitvene metode,
 • simulacijski modeli,
 • modeli za podporo skupinskega odločanja,
 • interaktivni modeli.

Skupno vsem tem modelom/metodam je izboljšati delovanje sistemov realnega sveta in uporaba njihovih metodoloških podlag pri kakovostnejšem odločanju in upravljanju z različnimi sistemi na strateškem, taktičnem in operativnem nivoju, kar vodi v učinkovitejšo izrabo virov, povečanje produktivnosti, kvalitete dela in prihrankov ob optimalnem doseganju zastavljenih ciljev. Strateške prednosti teh modelov pa so: hitrost, cenenost, varnost, omogočanje primerjav, kaj-če analiziranje problema, usklajevanje med več cilji.

Glede na vse to so cilji sekcije prikazati dosežke, izkušnje, spoznanja ter bodoče smeri razvoja na področju operacijskih raziskav ob upoštevanje tudi negotovosti dejstev in podatkov zastavljenih problemov. V prispevkih sekcije želimo obravnavati strateške prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti, trende in perspektive praktične uporabe sistemov, metod, modelov za podporo odločanju na vseh nivojih družbenega življenja, tako v:

 • gospodarstvu,
 • upravi,
 • podjetništvu,
 • bančništvu,
 • zdravstvu,
 • prometu,
 • ekologiji,
 • znanosti,
 • izobraževanju in
 • drugih področjih.

Izpostaviti želimo tudi svetovne trende in pomen odločitvenih sistemov, modelov in metod za Slovenijo in njihovo podporo kakovostnejšemu strateškemu odločanju.

V sekcijo vabimo avtorje prispevkov, ki obravnavajo:
 • modele, metode, sisteme operacijskih raziskav, konkretne dosežke ali aplikacije iz poslovnih, tehnoloških, okoljevarstvenih in socialnih okolij,
 • teoretične osnove že uveljavljenih, modificiranih in novih metod operacijskih raziskav,
 • aplikacijo metod operacijskih raziskav v upravljanju na vseh nivojih odločanja, tako na strateškem, taktičnem kot operativnem,
 • prednosti, slabosti in pasti oblikovanja modelov in uporabe metod operacijskih raziskav,
 • informacijske sisteme in računalniške programe v povezavi z uporabo metod operacijskih raziskav.

Sekcija je namenjena odločevalcem na vseh področjih delovanja, vodstvenemu kadru in kadru, ki deluje kot podpora vodstvenemu kadru, analitikom, podjetnikom, raziskovalcem ter sploh vsem, ki na osnovi informacij sprejemajo odločitve in iščejo strateške prednosti.Pokrovitelji
TERA
GIGA
Predavanje
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2009 Neolab, razvoj informacijskih rešitev