Uvodna stran>Teme konference>(PI)  
Novice
Program konference
Galerija
Sodelujoča podjetja
Sporočila za javnost
Nagrajeni avtorji
Izbor IKT projekta 09
Teme konference
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Lokacija
Obveščajte me
Kontakti
SD INFORMATIKA
Pogled nazaj:
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Poslovna inteligenca (PI)


Vodita: dr. Jurij Jaklič   dr. Tatjana Welzer Družovec  

Nove tehnologije in pristopi k informatizaciji analitičnih odločitvenih procesov v smeri integriranih sistemov (t.i. »poslovno inteligenčnih« sistemov), ki omogočajo dostop do integriranih podatkov, njihovo deljenje in analizo ter odpiranje tovrstnih sistemov navzven, lahko v podjetjih in drugih organizacijah bistveno prispevajo k doseganju višje ravni informacijske asimetrije oziroma večje uspešnosti poslovanja. Pri tem se odpirajo številna vprašanja načrtovanja, razvoja, uvajanja, uporabe, varovanja, in upravljanja (managementa) tovrstnih sistemov, na katera bodo skušali odgovoriti prispevki v sekciji.

Vabimo k pripravi prispevkov, ki kakorkoli obravnavajo problematiko informacijske podpore odločanju, posebej pa izpostavljamo naslednja vprašanja oziroma problematike:

 • Ključni dejavniki uspeha in tveganja informatizacije analitičnih odločitvenih procesov v praksi.
 • Zagotavljanje ustreznih, kakovostnih podatkov za poslovno inteligenčne sisteme.
 • Poslovna vrednost sistemov, vrednotenje stroškov in koristi.
 • Nove tehnologije, ki bodo v prihodnje vplivale na razvoj poslovno inteligenčnih sistemov.
 • Uporaba sodobnih podatkovnih tehnologij (podatkovno skladiščenje, sistemi za poslovno poročanje, OLAP, nadzorne plošče, podatkovno rudarjenje itd.), prikaz rešitev in njihova analiza.
 • Pristopi k razvoju in uvajanju poslovno inteligenčnih sistemov.
 • Vizualizacija.
 • Vseprisotna poslovna inteligenca.
 • Poslovna inteligenca v realnem času.
 • Partnerstvo med službo za informatiko, upravljanjem in vodenjem (managementom) ter izvajalci na področju razvoja poslovno inteligenčnih sistemov.
 • Uporaba informacijskih rešitev s poudarkom na upravljanju (managementu) uspešnosti in učinkovitosti poslovanja (Business Performance Management, BPM) in upravljanju (managementu) poslovnih procesov.
 • Integracija odločitvenih sistemov (planiranje-spremljanje-analiziranje).
 • Sociološki vidik in kultura podjetij pri uvajnaju poslovno inteligenčnih sistemov.Pokrovitelji
TERA
GIGA
Predavanje
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2009 Neolab, razvoj informacijskih rešitev