Uvodna stran>Teme konference>(ID)  
Novice
Program konference
Galerija
Sodelujoča podjetja
Sporočila za javnost
Nagrajeni avtorji
Izbor IKT projekta 09
Teme konference
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Lokacija
Obveščajte me
Kontakti
SD INFORMATIKA
Pogled nazaj:
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Informacijska družba (ID)


Vodijo: mag. Andreja Ivartnik Kanduč   mag. Franci Pivec   dr. Matjaž Gams  

Inteligentni sistemi označujejo višjo raven prepredenosti družbe z IKT, kar razširja spekter njenih socialnih vplivov in zaostruje iz njih izvirajoče družbene konflikte. Sekcija po tradiciji ostaja odprta za vse družboslovne vidike - pravne, ekonomske, sociološke, psihološke, politološke - kot tudi za humanistično (filozofsko-etično) obravnavo IKT. Prednost bodo imeli prispevki, ki se bodo neposredno navezovali na "rdečo nit" DSI in bodo obravnavali:

  • temeljna razmerja med človekom in inteligentnimi sistemi - posebej z vidika socialne inteligence,
  • etična protislovja inteligentnih sistemov - posebej v biometriki in telemedicini,
  • vpliv inteligentnih sistemov na učenje,
  • študije uporabnikov inteligentnih sistemov - posebej starejših in net-generacije.

 Pokrovitelji
TERA
GIGA
Predavanje
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2009 Neolab, razvoj informacijskih rešitev