Uvodna stran>Teme konference>(PR)  
Novice
Program konference
Galerija
Sodelujoča podjetja
Sporočila za javnost
Nagrajeni avtorji
Izbor IKT projekta 09
Teme konference
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Lokacija
Obveščajte me
Kontakti
SD INFORMATIKA
Pogled nazaj:
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Poslovne rešitve (PR)


Vodita: dr. Rok Rupnik   Katjuša Skukan  

Sekcija Poslovne rešitve je namenjena predstavitvi konkretnih projektov in /ali informacijskih rešitev za informacijsko podporo poslovnih procesov. Poudarek želimo dati predvsem projektom in/ali informacijskim rešitvam, ki so plod lastnega znanja in izkušenj slovenskih podjetij. Informacijske rešitve, ki so bodisi razvite bodisi vpeljane v slovenskih podjetjih so dragocen vir informacij, ki nam pripomorejo k oblikovanju načel, smernic in dobrih praks. Elektronsko poslovanje že nekaj časa ni več le moderna ideja ali popolna novost, zato so posebej zaželeni prispevki, ki predstavljajo projekte in/ali rešitve na področju elektronskega poslovanja. Prispevki naj vsebujejo tudi predstavitve težav pri uvajanju informacijskih rešitev za podporo poslovnim procesom ter načine njihovega reševanja. Na ta način bo omogočena izmenjava izkušenj in mnenj med udeleženci posvetovanja, kar je eden pomembnejših ciljev Dnevov slovenske informatike.

Za predstavitev v okviru sekcije bomo obravnavali vse prispevke iz omenjenega področja, še posebej pa bodo dobrodošli prispevki, ki bodo obravnavali naslednje teme:

  • Razvoj in uvajanje informacijskih rešitev za podporo poslovnim procesom.
  • Merjenje učinkov in koristi uvedene informacijske rešitve.
  • Projekti in informacijske rešitve področij E-poslovanja in M-poslovanja.
  • Vpliv e-poslovanja na informatizacijo poslovnih procesov.
  • Informacijske rešitve na področju zdravstva, proizvodnje, finančnega poslovanja,logistike, upravljanja z dokumenti ...

 Pokrovitelji
TERA
GIGA
Predavanje
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2009 Neolab, razvoj informacijskih rešitev