Uvodna stran>Teme konference>(IFI)  
Novice
Program konference
Galerija
Sodelujoča podjetja
Sporočila za javnost
Nagrajeni avtorji
Izbor IKT projekta 09
Teme konference
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Lokacija
Obveščajte me
Kontakti
SD INFORMATIKA
Pogled nazaj:
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Informatika v finančnih inštitucijah (IFI)


Vodijo: mag. Jani Krašovec   mag. Simon Vidmar   mag. Boštjan Delak  

V sekciji Informatika v finančnih institucijah bodo predstavljeni prispevki, ki obravnavajo informatiko v institucijah, ki delujejo v panogi finančnih storitev. Ta panoga zajema bančništvo, zavarovalništvo, upravljanje skladov (tako investicijskih kot pokojninskih) kot tudi druge finančne dejavnosti. Upravljanje informatike v teh institucijah je v zadnjih letih postalo izrazito težavno, saj se povečujejo pritiski tako s strani strank, ki zahtevajo vedno nove, njim prilagojene finančne produkte in storitve, po drugi strani so s strani regulatorjev predpisane zelo visoke zahteve po varnosti, odpornosti na grožnje ter po podrobnem in zahtevnem poročanju o poslovanju, hkrati pa se krepi in širi konkurenca, ki sili v nenehno izboljševanje poslovnih procesov, ki so večinoma že visoko informatizirani. Dinamično okolje in v zadnjem obdobju globalna finančna kriza samo še pripomorejo k težavnosti upravljanja informatike. V sekciji bodo zato predstavljeni ti izzivi, kot tudi nekatere rešitve ter možne smernice za prihodnje ravnanje.

Posebna sekcija na DSI, ki bo organizirana letos tretjič, je nastala iz ugotovitve, da so finančne institucije v svojem delovanju nadpovprečno informatizirane in bi brez ključne vloge informatike ne zmogle poslovati oziroma niti rasti, in je glede na njihovo pomembnost v slovenskem gospodarstvu treba razumeti vse vidike informatike. Močan poudarek je na obvladovanju razvoja novih produktov in storitev, analizi in odpravljanju tveganj, avtomatizaciji poslovnih procesov kot tudi v močni regulativi, kar do neke mere loči izzive v informatiki v finančnih institucijah od upravljanja informatike v drugih podjetjih, oziroma so ti izzivi pri njih bolj izraženi. V sekciji se bo ukvarjalo z vsemi vidiki informatike v finančnih institucijah s poudarkom na načinih za uspešno upravljanje s procesi v finančnih institucijah, predvsem z vidika tveganj, učinkovitosti poslovanja in zadovoljstva strank, kar predstavlja enega ključnih fokusov informatike v teh institucijah. Predstavljeni bodo pristopi k (pre)oblikovanju poslovnih procesov, njihovi informatizaciji, merjenju učinkovitosti ter nadzoru, ki je z vidika regulatorjev in internega nadzora ena od najbolj kritičnih zahtev. Poleg tega bo poudarek na iskanju odgovorov na sledeča vprašanja:

 • Kako z učinkovito vpeljavo inteligentnih sistemov v finančnih institucijah do strateške prednosti?
 • Kako bo sedanja finančna kriza vplivala na informatiko v finančnih institucijah? Ali jo bodo uporabili za zmanjševanje sredstev za informatiko ali za iskanje konkurenčnih prednosti z informatiko?
 • Kako ob vseh zahtevah, ki zahtevajo zelo hitre odzive in prilagajanja, ohranjati visoko stopnjo informacijske razvitosti?
 • Katera so specifična področja v informatiki, ki so ključna za uspešnost finančnih institucij?
 • V čem se obstoječe rešitve razlikujejo od rešitev v drugih gospodarskih panogah? 
 • Kakšen je prihodnji razvoj informatike v finančnih institucijah? Na katerih področjih informatike bo ta razvoj – ali bo to na operativnih/transakcijskih sistemih ali na sistemih za podporo odločanja ali na čem tretjem? Kakšna je prihodnost transakcijskih sistemov v finančnih institucijah?
 • Kakšna bo vloga informatikov – organizacijsko, kadrovski vidik?
 • Načini obvladovanja tveganj?
 • Kakšno je stanje med slovenskimi ponudniki informacijskih rešitev za panogo finančnih storitev?
 • Obravnava varnosti osebnih podatkov.
 • Kakšno je pravo razmerje med konzervativnostjo in uvajanju visokih, naprednih tehnologij?
 • Kateri so izzivi, ki nas pričakujejo do leta 2015? Kateri še kasneje?

 Pokrovitelji
TERA
GIGA
Predavanje
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2009 Neolab, razvoj informacijskih rešitev