Uvodna stran>Organizacijski odbor>Simona Kogov��ek  
Novice
Program konference
Galerija
Sodelujoča podjetja
Sporočila za javnost
Nagrajeni avtorji
Izbor IKT projekta 09
Teme konference
Programski svet
Programski odbor
Organizacijski odbor
Lokacija
Obveščajte me
Kontakti
SD INFORMATIKA
Pogled nazaj:
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
Organizator
Partner pri organizaciji
tiskovne konference
Pokrovitelj večernega
dogodka

Simona Kogovšek

Abanka Vipa d.d.

Po končanem univerzitetnem študiju matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko se je konec leta 1989 kot pripravnica programerske ekipe zaposlila v takratnem AOP-ju Jugobanke. Sodelovala je pri razvoju informacijskega sistema Abanke, ki je igral pomembno vlogo v prvih letih obstoja in razvoja samostojne Abanke. Leta 1994 je v Abanki postala direktorica Službe informacijske tehnologije. Služba se je vzporedno z uresničevanjem starteških ciljev Abanke, t.j. strategije rasti, razvoja, modernizacije in racionalizacije poslovanja, hitro razvijala in kadrovsko okrepila in tako je bila konec leta 2002, po združitvi Abanke in Banke Vipa imenovana za izvršno direktorico Področja informatike in bančne tehnologije v Abanki Vipi d.d.. Ima bogate izkušnje iz sodelovanja na projektih prenove in racionalizacije poslovnih procesov Abanke, že vrsto let sodeluje v abančni razvojni ekipi portala in elektronskega bančništva in vodi tudi nekatere najzahtevnejše projekte Abanke. V začetku leta 2003 je uspešno zaključila projekt tehnološke in procesne združitve Abanke in Banke Vipa in nadaljevala delo na projektu priprave poslovnega in IT načrta neprekinjenega poslovanja. V letu 2007 je prejela naziv CIO leta 2006, ki je največ prispevala k uspešnemu prehodu na novo denarno valuto ter posledično k večji konkurenčnosti in uspešnosti banke. Z reorganizacijo Abanke v začetku leta 2008 je v področje informatike prevzela tudi splošne posle in skrb za celotne investicije Abanke. Je redna udeleženka Dnevov slovenske informatike in že več let sodeluje kot član organizacijskega odbora. V Odboru za informatiko na Združenju bank Slovenije že vrsto let opravlja funkcijo podpredsednice odbora. Večkrat sodeluje tudi na raznih okroglih mizah, kjer deli izkušnje »dobre prakse«.Pokrovitelji
TERA
GIGA
Predavanje
MEGA
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
© DSI 2009 Neolab, razvoj informacijskih rešitev